PROFESSIONAL RANKING

フライ級 -50.80kg

王者 細田 昇吾(Syogo Hosoda)
所属 ビクトリージム

スーパーフライ級 -52.16kg

王者 MASA BRAVELY
所属 BRAVLY GYM

バンタム級 -53.52kg

王者-

スーパーバンタム級 -55.34kg

王者 44・ユウ・リバイバル(44 Yu REVAIVAL)
所属 REVAIVAL-GYM

フェザー級 -57.15kg

王者-

スーパーフェザー級 -58.97kg

王者-

ライト級 -61.23kg

王者 雅 駿介(Syunnsuke Miyabi)
所属 PHOENIX

スーパーライト級 -63.50kg

王者 直樹(Naoki)
所属 BRING IT ONパラエストラAKK

ウェルター級 -66.68kg

王者-

スーパーウェルター級 -69.85kg

王者-

女子ミニフライ級

王者 KOKOZ
所属 TRY HARD GYM